בדיקת האגודה של ניו זילנד למחקר הנדסה כבדה (HERA) – טרמודריי

גיליון נירוסטה בעובי 0.95 מ”מ נצבע בעובי של 0.55מ”מ של צבע אקרילי מעורבב עם תוסף טרמודריי הפצת הטמפרטורה שלה הושוותה עם גיליון נירוסטה בעובי 0.95 מ”מ. התמונות שלהלן מראות את התפלגות הטמפרטורה לאחר שהעלו מעלה אחת. הטמפרטורות הנ”ל אינן משפיעות על ההתנגדות התרמית.

התפלגות תרמית של נירוסטה מטופל בטרמודריי הנחשף לעלייה של מעלה אחת:

 

התפלגות תרמית של נירוסטה צבוע עם טרמודריי הנחשף לעלייה של מעלה אחת:

ההתנגדות התרמית של פני השטח הם1.759e-5m2C/W  ללא ציפוי ו4.2753e-3m2C/W ועם ציפוי.

משמעות הדבר היא כי התנגדות התרמית גדלה ב243 פעמים על ידי הוספת 0.55 מ”מ עובי של צבע טרמודריי

 

 

סל קניות